DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - + Faseta Okénko

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej