U objednávok od 16.12. žiaľ už nemôžeme garantovať doručenie do Vianoc

Díky jemnému energetickému působení DIOSTEN může za určitých podmínek ladit a harmonizovat naše tělo, mysl i emoční stavy tak, abychom byli v jednotě a souladu s tím, kam nás volají potřeby naší duše.

Díky tomuto působení v nás mohou přirozeně procitnout nové roviny vnímání i realizace - jdeme-li jim svými snahami sami vstříc. Na počátku třeba jejich hledáním a vyhlížením, nebo pocitem, že nám něco chybí, nevyhovuje a potřebujeme to pro sebe začít řešit.

DIOSTEN může darovat impulz, oporu, povzbuzení, zprostředkovat vibraci, kvalitu, apod., stát se symbolem nesoucím takovou hodnotu, sílu a význam, který jste ochotni a schopni mu darovat již jen účelem, pro který je volen a kterému jej ve svém vědomí zasvětíte. Protože, to je jeho smysl - povzbudit inspiraci, motivovat, podpořit tvořivost, mentální, emocionální, citové a psychické síly. Síly, které umožní vhled, vnímání jiné roviny než té, která je u vás ustálena a možná vám i překáží, možná se jí máte teprve stát.

DIOSTEN není zdrojem síly, je svědectvím o Síle. Je zprostředkovatelem určité formy této Síly a kvalit s ní souvisejících. Ty jsou definováno použitými kameny, krystaly, drahými kameny a minerály, výjimečnými vlastnostmi živé Mědi a soutokem mnoha dalších faktorů a vlivů, za nichž ten který vznikl a povstal.

Působí v rovinách jemné, střední a hrubé hmotnosti. Svým působením zcela přirozeně, již jen pouhou přítomností, obohacuje prostor a energetický systém člověka o impulzy, které mohou být vítanou podporou v realizovaných snahách. Může být šperkem vaší osobnosti, vašeho osobního, životního, tvůrčího, meditačního, relaxačního nebo uzdravujícího prostoru, šperkem pro váš byt, zhmotněný záměr či snaha, ochrana...

DIOSTEN je stvořen, aby s vámi žil a byl vám svými kvalitami a krásou ku pomoci, prospěchu, radosti, harmonizaci, potěše...

©Rafael | DIOSTEN.style
Všechna práva vyhrazena!