Kryštály špecialisti

Kryštál vykazujúci určité znaky alebo súbor znakov, ktorých prítomnosť poukazuje na špecifickú formu kryštálu, od ktorého sa symbolicky odvodzujú možnosti využije, pôsobenie, apod .. Väčšinou ide o geometrická zoskupenia a usporiadanie faziet kryštálu, teda ich tvar, vzájomný pomer, počty hrán , prítomnosť iných minerálov, apod.. Ide najmä o kryštály kremeňa: Krištáľ, Záhneda alebo napríklad Citrín.