Sila Prírody & Molekula C60

Za objav molekuly C60 bola udelená Nobelova cena

Ide pravdepodobne o najväčší objav v dejinách ľudstva v oblasti zdravia a dlhovekosti. Pustite si video (kliknite na obrázok) a zoznámte sa...