Jak se DIOSTEN rodí

Jak se DIOSTEN rodí

DIOSTEN se formuje do výsledné podoby několik dní. Jeho základní zrod je definován působením sil Ohně, Vody, Země, Vzduchu...