Prohlášení o odpovědnosti

Veškerý obsah webového rozhraní DIOSTEN.style, zejména autorovy komentáře a popisy připojené k faktickým informacím o nabízeném zboží, mají ryze informativní charakter a ráz a jsou svobodným uměleckým vyjádřením autora obsahu. Toto webové rozhraní nenabízí žádný způsob ani metody léčení, nevyjadřuje ani nezastupuje žádný náboženský, duchovní, léčebný či léčitelský směr, apod.. Předkládané informace jsou nabízeny jako podnět pro vlastní, samostatné zkoumání, ověřování, hledání a bádání a v žádném případě nemají za cíl nahradit, poskytnout či nabízet jakoukoliv péči o fyzické, mentální nebo duševní zdraví toho, kdo jejich obsah zkoumá, vstřebává a jakkoliv zpracovává. Připojené popisy a komentáře nejsou reklamní ani propagační texty, ale sdílená, ryze osobní, autorova zkušenost.

  • Primárním obsahem webového rozhraní je nabídka autorských šperků z mědi, drahých kamenů a minerálů. Jakékoliv možné podpůrné a harmonizující vlivy těchto šperků jsou ryze a zcela subjektivní záležitostí a nemohou být v žádném ohledu garantovány.

  • Sdílené informace vyjadřují ryze autorovy zkušenosti. Jako takové jsou nepřenosné a v žádném ohledu nejde o oficiálně uznanou vědou podložná fakta. Cílem těchto informací je sdílet zkušenost. Tyto sdílené informace jsou projevem lidského poznávání a subjektivních, tedy ryze osobních zkušeností a poznání nebo zkušeností a poznání sdílených písemnou, ústní či jakoukoliv jinou formou ve veřejném prostoru, kulturním dědictví, lidových či komunitních tradicích, zvyklostech apod..

  •  Autor (provozovatel) se zříká jakékoliv odpovědnosti plynoucí z nenaplněných očekávání a představ ohledně vlivu a působení kamenů, minerálů nebo jednotlivých šperků. Garance a záruka ze strany autora je poskytována pouze na hmotné zboží, tedy šperk či výrobek jako takový.

  • Veškeré fotografie DIOSTENů pořizujeme se zřetelem na zachování absolutního věrohodného zobrazení nabízeného. Ani přes tuto upřímnou snahu o věrnou reprodukci nabízeného nejsme schopni zaručit, že zobrazené vidíte tak, jak vypadá ve skutečnosti. Jde zejména o barevné zobrazení, odstíny, apod., které se vykreslují a zobrazují dle typu a technické vybavenosti zařízení, na němž si naše webové rozhraní prohlížíte a námi nabízené zboží zobrazujete. Berte prosím tuto skutečnost na zřetel. Každé zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook) zobrazuje dle svého nastavení a parametrů, které nemůžeme pro správné zobrazení nijak ovlivnit.

Rafael EbRampti
autor a provozovatel
DIOSTEN.style