Kryštály, minerály a esencie prírody vo svetle DIOSTEN.style

"Toto není Blog o kamenech a minerálech. Toto je Blog o způsobu používání kamenů a minerálů u DIOSTEN.style. Texty vyjadřují mé pojetí světa minerálů, barev, bylin a rostlin ve spojení s mou tvorbou a prací - tak jak jsem se je naučil vnímat a chápat, jak jsme schopen jim v danou chvíli či okamžiku vzniku textu naslouchat, jak jsem inspirován svým poznáním a úctou k poznání těch, kdo touto cestou svým vlastním způsobem kráčeli přede mnou.
Žádný publikovaný text není definitivum ani jediný možný pohled. Je to můj pohled, který se mění spolu s tím, jak se mění má vlastní zralost, schopnost a inspirace. Předkládané informace nejsou souhrnem všech možných interpretací a informací, které svými texty sdílím. Texty zahrnují jen tu část, kterou v danou chvíli považuji za podstatnou. Inspirujte se stopami mých kroků, ale neodkládejte přitom své vlastní nohy, které umí dělat své vlastní kroky a zanechávat své vlastní stopy. Kameny, minerály, byliny, barvy - to vše je pro mne jazyk, kterým promlouvá sám Život. Snažit se porozumět tomuto jazyku je přirozenou potřebou naší nejvnitřnější podstaty. Pokud ve vás procitla, něchť je vám mé chápání a výklad tohoto jazyka vítaným závanem do krajiny vašeho nitra, vědomí, mysli i skutků. O kamenech a minerálech toho již bylo napsáno mnoho. Za nejpodstatnější při jejich poznávání považuji schopnost sledovat souvislosti a především - nezapomínt na své vlastní vnímání a schopnost svého vlastního úsudku. Buďme ve svém poznávání svobodní, soudní a především - poctiví a zodpovědní - nejde o svět bez pravidel a věcné zákonitosti."