Synergický Rezonančný Šperk DIOSTEN - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 19: Spoluzávislosť > Citlivosť > Sebaobetovanie

Poradca

Ďalej