Synergický Rezonančný Šperk DIOSTEN - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 17: Názor > Nadhľad > Vševedomosť

Poradca

Ďalej