Synergický Rezonančný Šperk DIOSTEN - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 12: Ješitnosť > Rozlišovanie > Čistota

Poradca

Ďalej