Synergický Rezonančný Šperk DIOSTEN - Přiřazený Génový kľúč viedomia - GK 40 (Tieň: Vyčerpanosť > Dar: Rozhodnosť > Siddhi: Božia vôľa)

Poradca

Ďalej