DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - Vnútorný energetický systém - Energetické centrum: 6

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej