DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - Témata Colorologie® - Strieborná

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej