DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 53: Nezrelosť > Expanzia > Nadbytok

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej