DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 45: Dominancia > Synergia > Zdieľanie

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej