DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 31: Arogancia > Vodcovstvo > Pokora

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej