DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 18: Hodnotenie > Integrita > Dokonalosť

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej