DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - Špecialita Kryštálu - Fazeta Spojovateľ času

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej