Prívesky, Talizmany a Amulety - Přiřazený Génový kľúč viedomia - GK 45 (Tieň: Dominancia > Dar: Synergia > Siddhi: Zdieľanie)

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej