Prívesky, Talizmany a Amulety - Přiřazený Génový kľúč viedomia - GK 41 (Tieň: Fantázia > Dar: Predpovedanie > Siddhi: Emanácia)

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej