Prívesky, Talizmany a Amulety - Přiřazený Génový kľúč viedomia - GK 33 (Tieň: Zabudnutie > Dar: Bbelosť > Siddhi: Odhalenie)

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej