Prívesky, Talizmany a Amulety - Podporný Synergický Esenciálny olej / Zmes - CLARITY (Jasnosť)

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej