DIOSTEN Prívesky, Talizmany a Amulety - Minerál / Kryštál - Kyanit modrý (Disten)

Symboly zámeru, ochrany, cností, snáh a cieľov

Poradca

Ďalej