Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 64: Zmätok > Predstavivosť > Osvietenie

...výber z už predaných kúskov