Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 59: Nepoctivosť > Intimita > Transparentnosť

...výber z už predaných kúskov