Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 56: Rozptýlenie > Obohatenie > Opojenie

...výber z už predaných kúskov