Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 55: Mentalita obete > Sloboda > Sloboda

...výber z už predaných kúskov