Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 51: Nepokoj > Iniciatíva > Prebudenie

...výber z už predaných kúskov