Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 49: Reakcia > Revolúcia > Znovuzrodenie

...výber z už predaných kúskov