Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 47: Potlačenie > Transmutácia > Transfigurácia

...výber z už predaných kúskov