Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 45: Dominancia > Synergia > Zdieľanie

...výber z už predaných kúskov