Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 42: Očakávania > Odpútanie > Oslava

...výber z už predaných kúskov