Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 40: Vyčerpanosť > Rozhodnosť > Božia vôľa

...výber z už predaných kúskov