Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 35: Hlad > Dobrodružstvo > Neohraničenosť

...výber z už predaných kúskov