Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 30: Túžba > Ľahkosť > Vytrhnutie

...výber z už predaných kúskov