Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 28: Bezcieľnosť > Totálnosť > Nesmrteľnosť

...výber z už predaných kúskov