Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 26: Pýcha > Obratnosť > Neviditeľnosť

...výber z už predaných kúskov