Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 21: Kontrola > Autorita > Chrabrast

...výber z už predaných kúskov