Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 19: Spoluzávislosť > Citlivosť > Sebaobetovanie

...výber z už predaných kúskov