Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 18: Hodnotenie > Integrita > Dokonalosť

...výber z už predaných kúskov