Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 14: Kompromis > Zdatnosť > Hojnosť

...výber z už predaných kúskov