Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 11: Zatemnenosť > Idealizmus > Svetlo

...výber z už predaných kúskov