Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 07: Rozdelenie > Vedenie > Cnosť

...výber z už predaných kúskov