Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 04: Neznášanlivosť > Pochopenie > Odpustenie

...výber z už predaných kúskov