Predané - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 01: Entropia > Sviežosť > Krása

...výber z už predaných kúskov