Medené náramky s kameňmi - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 50: Korupcia > Rovnováha > Harmónia

Symboly požehnania, moci a splnomocnenia

Poradca

Ďalej