Medené náramky s kameňmi - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 22: Zneváženie > Láskavosť > Milosť

Symboly požehnania, moci a splnomocnenia

Poradca

Ďalej