Medené náramky s kameňmi - Spektrum vedomia vo forme Génového Kľúča (GK) - GK 15: Jednotvárnosť > Magnetizmus > Rozkvet

Symboly požehnania, moci a splnomocnenia

Poradca

Ďalej