DIOSTEN Kĺúče - Vnútorný energetický systém - Energetické centrum: 1

... k čomukoĺvek, čo treba v sebe odomknúť