Jak změřit velikost prstenu

Způsob č.1:

"Obvod prstu provázkem"

  • stačí obtočit kousek provázku nebo papíru kolem prstu
  • provázek nebo papír označte fixem - viz obrázek č. 3
  • provázek z prstu odmotejte, napněte a změřte vzdálenost od jednoho označeného bodu k druhému - výsledek je Vaše velikost

  • máte-li vetší kloub nezapomeňte jej zohlednit - aby šel prsten na prst nasadit
  • je třeba počítat také s tím, že prsty mění svou tloušťu například v důsledku teploty, množství vody v organismu, nemoci, apod. - měřte tedy tehdy, jste-li v "běžné kondici"
  • naměřenou hodnotu vyhledejte v níže uvedené tabulce v kolonce "Obvod prstu" - v obchodě hledejte velikost prstenu uvedenou v tabulce v kolonce "Velikost k objednání"
  • veškeré velikosti jsou uváděny v milimetrech

Způsob č.2:

"Měření podle vnitřního průměru Vaše aktuálního prstenu"

  • varianta 1: Použijte svůj prsten a obkreslete jeho vnitřní průměr na papír. Změřte pravítkem a hodnotu vyhledejte v kolonce "Průměr prstenu" - v obchodě hledejte velikost prstenu uvedenou v tabulce v  kolonce "Velikost k objednání"
  • Varianta 2: K měření vnitřního průměru prstenu použijte posuvné měřítko
  • veškeré velikosti jsou uváděny v milimetrech

Převodní tabulka: